Yamaha PSR-SX900 , Yamaha Genos 76-Key ,Korg Pa4X 76, Korg Kronos 61, Korg PA-1000, Yamaha PSR-SX700, Roland FANTOM-8 , WHATSAPP Chat : 0027640608327